• Daňová evidence pro živnostníky

  Daňová evidence pro živnostníky

  Vedení nutných evidencí a mzdové agendy dle platných předpisů.
  Daňová přiznání a souvisejících povinností vůči SSZ, zastupování v daňových řízení.

  sluzby

 • Vedení účetnictví a účetní dozor

  Vedení účetnictví a účetní dozor

  Vedení účetnictví pro podnikatelské i neziskové subjekty, provádění účetního dozoru.
  Daňové poradenství i zastupování v daňových řízení. Odborná pomoc při přeměnách.

  sluzby

 • Daňové poradenství pro každého

  Daňové poradenství pro každého

  Dańová přiznání, zastupování ve věcech daní a jejich optimalizace.
  Posouzení daňových dopadů při uzavírání smluv. Zdanění elektronických služeb.

  sluzby

 • Poradenství v oblasti firemních financí

  Poradenství v oblasti firemních financí

  Odborné poradenství v oblasti korporátních financí, provádění finančních analýz.
  Připravování finančních plánů, ocenění společnosti, odborná pomoc při přeměnách.

  sluzby

 • Správa bytových družstev a SVJ

  Správa bytových družstev a SVJ

  Vedení účetnictví, daňová přiznání, mzdy a vyúčtování služeb.
  Pomoc při plnění povinností vůči rejstříkovým soudům i nájemcům.

  sluzby

MOJIVA
účetnictví
daně
finance

MOJIVA
účetnictví
daně
finance

daňová evidence pro živnostníky

daňová evidence pro živnostníky

účetnictví pro podnikatelské i neziskové subjekty

účetnictví pro podnikatelské i neziskové subjekty

daňové poradenství pro každého

daňové poradenství pro každého

poradenství v oblasti firemních financí

poradenství v oblasti firemních financí

O nás

Získejte dlouhodobého a spolehlivého partnera pro své podnikání.

Domluvme si společně první schůzku a během nezávazné konverzace zjistíte, jak Vám můžeme být prospěšní.

Jsme malou profesionální firmou s komplexními službami v účetní, daňové i finanční oblasti. Bez ohledu na velikost společnosti nabízíme služby od správy kompletního účetnictví, přes daňové poradenství až po mzdovou evidenci nebo odborné poradenství v oblasti firemních financí. Nabízíme také konzultace a odborná účetní a daňová stanoviska k plánovaným transakcím a ke smluvním ujednáním včetně asistence při zakládání a přeměn společností.

Při vedení účetnictví klademe důraz na propracovanou analytickou evidenci tak, abyste měli detailní přehled o svém podnikání i o jednotlivých zakázkách a mohli se co nejlépe rozhodovat o svých budoucích záměrech.

Ceny jsou vždy sestavovány dohodou dle individuálních potřeb klientů a začínají na 800 Kč měsíčně za daňovou evidenci a 1350 za účetnictví. V nabízených paušálních platbách je vždy zahrnuto účetní a daňové poradenství a zpracování účetních závěrek.  Neváhejte a žádejte cenovou nabídku telefonicky nebo e-mailem.

Služby

Správa účetnictví, daní a podpora vašeho podnikání pod jednou střechou.

 

Daňová evidence pro OSVČ

Daňová evidence pro OSVČ

Pro živnostníky vedeme daňovou evidenci i všechny další potřebné evidence pro účely DPH včetně mzdové agendy. Vždy řešíme výhodnost institutu spolupracujících osob a porovnáváme výhodnost s uplatňováním paušálních výdajů. Přitom však vždy řešíme dopady do daňových povinností a odvodů i za minulé období.

Součástí služeb je zpracování všech potřebných evidencí, daňového přiznání k dani z příjmu i k DPH včetně souhrnného a kontrolního hlášení. Živnostníkům dále zpracováváme přehledy příjmů a výdajů pro správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu.

Účetnictví a účetní dozor

Účetnictví a účetní dozor

Nabízíme vedení účetnictví pro podnikatelské subjekty a za zvýhodněné ceny i neziskovým subjektům. Součástí služeb je zpracování účetních závěrek a daňových tvrzení. Pro klienty řešíme všechny daňové povinnosti, poskytujeme daňové poradenství a zastupujeme je v daňových řízeních se správcem daně. V rámci účetnictví řešíme i mzdovou agendu.

Pro subjekty s vlastním účetním oddělením nabízíme účetní dozor, navrhujeme vhodná účetní řešení nebo konzultujeme daňové dopady plánovaných transakcích a smluvních ujednání. Nabízíme rovněž odbornou pomoc při zakládání a přeměnách společností.

Daňové poradenství

Daňové poradenství

Pro samostatné účetní nebo klienty zajišťující si účetnictví/evidenci vlastními silami nabízíme účetní a daňové poradenství nebo zpracování daňových přiznání. Vždy řešíme komplexně účetní i daňové souvislosti z hlediska daně z příjmů i DPH a navrhujeme optimální řešení s minimalizací daňových dopadů a případných komplikací se správcem daně. S důvěrou se na nás můžete obrátit ve všech daních.

Mezi naše služby patří také zatupování klientů v daňových řízeních před finančním úřadem nebo prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání. Nabízíme také konzultace a odborná stanoviska k daňovým dopadům vyplývajících z plánovaných transakcí a ze smluvních ujednáních.

Řešíme také zdanění služeb v souvislosti s Google Play, AdSense, AirBnB, Booking a dalších platforem.

 

Správa bytových družstev a SVJ

Správa bytových družstev a SVJ

Bytovým družstvům a společenstvím vlastníků jednotek nabízíme komplexní služby správy. Od 100 Kč za bytovou jednotku a měsíc vedeme účetnictví v plném rozsahu (zahrnující účetní závěrku i potřebná daňová přiznání), staráme se o vyúčtování služeb nájemníkům a poskytujeme rovněž asistenci při právních úkonech jako je sestavení a uzavírání nájemních smluv nebo povinnosti související s každoročními zápisy do obchodního rejstříku.

Poradenství v oblasti firemních financí

Poradenství v oblasti firemních financí

Pro klienty žádající o úvěr zpracováváme výhled budoucího vývoje (finanční plán). Plány sestavujeme v různých variantách dle přání klientů, vždy však zahrnují kritické scénáře vývoje, čímž tak můžete své podnikání včas připravit na nepříjemné situace.

Zpracováváme finanční analýzy hospodaření společností, pro což používáme i moderní ekonomické ukazatele (např. ekonomickou přidanou hodnotu – EVA) a nabízíme asistenci při jejich implementaci do vnitřních systémů.

Poskytujeme rovněž odborná účetní a daňová stanoviska k zakládání a rušení společností včetně jejich přeměn. Pro tyto účely taktéž zajišťujeme potřebné oceňovací posudky.

Mám zájem

Získejte dlouhodobého a spolehlivého partnera pro své podnikání. Cenu navrhneme dle Vašich individuálních požadavků, nebo nabídneme výhodné paušály od 800 Kč měsíčně za daňovou evidenci a 1350 Kč za účetnictví. V nabízených paušálních platbách je vždy zahrnuto účetní a daňové poradenství a zpracování účetních závěrek.

Nezávaznou nabídku žádejte telefonicky nebo e-mailem s uvedením počtu dokladů za měsíc, jste-li plátce DPH, zda OSVČ nebo právnická osoba, kolik máte zaměstnanců.

.

Kontaktujte nás

Kontakt

Ing. Jiří Valecký, Ph.D. | kontakt s klienty | jiri.valecky@mojiva.cz | 775 031 471
Ing. Monika Ulrichová | hlavní účetní | monika.ulrichova@mojiva.cz

Provozní doba: Po-Čt 8:30 - 11:30 | 12:30 - 15:00

Ing. Jiří Valecký, Ph.D.
daňový poradce č. 5667

datová schránka: cnmiwmb

Mojiva - účetnictví, daně, finance
Havířská 811/8, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
IČ: 07302436

Ekonomický systém POHODA