fbpx

Brexit a DPH

K 01/01/2021 dojde k ukončení přechodného období, ve kterém se dodání zboží či poskytnutí služby posuzovalo z hlediska DPH dle stejných pravidel jako u kterékoliv jiného členského státu EU. Od tohoto data však bude pořízení a nákup zboží z Velké Británie posuzován jako dovoz či vývoz s výjimkou Severního Irska, které si vyjednalo výjimku. Ve vztahu k Severnímu Irsku se nadále postupuje obdobně jako dosud, tedy jako pořízení či dodání zboží do jiného členského státu.


Naproti tomu u služeb nebyla dojednána žádná výjimka. Poskytnutí služby do Velké Británie (včetně Severního Irska) se posuzuje jako služba do třetí země a naopak. S touto souvislostí je potřeba věnovát více pozornosti, je-li služba poskytována osobě nepovinné k dani u vybraných služeb, které se řídí zvláštními pravidly a nikoliv základním pravidlem § 9 odst. 2 zákona o DPH. Jedná se zejména o speciální ustanovení § 9a a § 10h; služby přímo vázané na dovoz/vývoz nevyjímaje.

V souvislosti s dovozem a vývozem souvisí i celní řízení a správné stanovení základu daně pro výpočet DPH. Pro účely celního řízení a výpočtu cla u dovozu např. nevstupují služby poskytnuté na území EU, zatímco do základu daně pro DPH vstupují všechny služby až do prvního místa určení.

Máte-li obchodní transakce také s Velkou Británií, rádi Vám pomůžeme včetně nastavení vhodných celních postupů při dovozu a vývozu.

Kontakt

Ing. Jiří Valecký, Ph.D. | daňový poradce (5667) | jiri.valecky@mojiva.cz | 775 031 471
Ing. Monika Ulrichová | hlavní účetní | monika.ulrichova@mojiva.cz

Provozní doba: Po-Čt 8:30 - 11:30 | 12:30 - 15:00

datová schránka: fcx2tu5

Mojiva - účetnictví, daně, finance, s.r.o.
Havířská 811/8, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
IČ: 09844198

zapsaná u Krajského soudu v Ostravě C 84514

Ekonomický systém POHODA