fbpx

Paušální daň pro rok 2021

Hodně diskutovaná paušální daň pro rok 2021 ve výši 65 628 za rok. Skutečně se vyplatí?

Pro řemeslné živnosti (80% výdajový paušál) se z hlediska peněžních toků nevyplatí. Dochází sice ke změně struktury výdajů ve prospěch důchodového pojištění, ale jistě si lze představit jiné způsoby, jak lépe investovat přerozdělených 4 656 než je svěřit státu. Ostatní OSVČ naopak odvedou výrazně méně. Ministerstvo financí oficiálně odhadlo dopad paušální daně na +59 mil. do důchodového systému. Dle našeho názoru je dopad paušální daně na veřejné rozpočty diskutabilní. Zavedení této tohoto způsobu zdanění je spojeno také s odhadovaným výpadkem 300 mil., ovšem vzhledem k nevýhodnosti pro některé živnostníky, na paušální daň stěží přejdou.

Je argumentováno, že živnostníci ušetří administrativní náklady. To lze taktéž rozporovat. Paušální výdaje si každý dělá většinou sám bez účetní a bez daňového poradce a evidenci příjmů a skutečných výdajů bude každý sledovat i nadále, aby věděl, jak je na tom s cash-flow doopravdy. Navíc při výpadku z paušální daně se vše vrací zpět a bez vedení evidence to povede k nákladným rekonstrukcím účetnictví a daňových evidencí.

Výhodnost paušální daně je silně individuální a je nutno ji pečlivě propočítat. Novinka je sice zajímavá, ale komplikující současný systém - skutečné výdaje, paušální výdaje, paušální daň, kdo z rodiny si uplatní děti, spolupracující osoby.

Paušální daň míří především na OSVČ s příjmy blízko 1 mil. a s paušály 40 %, kteří neuplatňují slevy a zvýhodnění. Těmto se velmi vyplatí, ovšem s negativním dopadem na jejich důchodové zabezpečení. Přidáváme ještě jedno srovnání, a to celkovou výší odvodů činnosti vykonávané jako OSVČ a v pracovněprávním poměru.

Pausal dan

Kontakt

Ing. Jiří Valecký, Ph.D. | daňový poradce (5667) | jiri.valecky@mojiva.cz | 775 031 471
Ing. Monika Ulrichová | hlavní účetní | monika.ulrichova@mojiva.cz

Provozní doba: na objednání

datová schránka: fcx2tu5

Mojiva - účetnictví, daně, finance, s.r.o.
Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory
IČ: 09844198

zapsaná u Krajského soudu v Ostravě C 84514

Ekonomický systém POHODA